Victòria Barber Willems
El Masnou, Barcelona (1974)
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB-UPC (2000)
Estudia a la TU Delft, Holanda (1996). Participa en el ‘High Rise Buildings’ International Workshop, TU Delft. (1997)
Treballa a Gallardo-Bravo Arquitectos (1999-2000)
Funda l’estudi Barber-Rentería Arquitectes (2000)
Curs de Valoracions Immobiliàries i Taxacions Hipotecàries Arquitasa (2003) Curs de Seguretat i Salut a la Construcció. Escola Sert COAC (2003)
Funda la promotora Bare (2005)
Curs de Rehabilitació energètica d’edificis existents: criteris i bones pràcti- ques. Escola Sert COAC (2014)

Josafath Rentería Lucio
Morelia, Mèxic (1972)
Arquitecte per l’Institut d’Estudis Superiors d’Occident. ITESO, Guadalajara, Mèxic.(1996)
Estudia a l’ ETSAB-UPC, Barcelona (1995)
Realitza l’exposició fotogràfica La Ville Déconstruite per l’Institut d’Urbanis- me de Grenoble, França (1997)
Projecte d’estudi de la Reconstrucció Urbanística del port Marghera per la Comune di Venecia, Italia (1998)
Títol de Màster de La Gran Escala l’Arquitectura dels nous entorns, ETSAB-UPC (1999)
Inicia el doctorat El Sentit de l’Arquitectura Moderna, UPC (1999)
Funda l’estudi Barber-Rentería Arquitectes (2000)
Funda la promotora Bare (2005)

PREMIS

PUBLICACIONS

@barberrenteriarquitectes

info@barber-renteria.com

@barberrenteriarquitectes

info@barber-renteria.com

@barberrenteriarquitectes

info@barber-renteria.com