Projecte d’habitatge unifamiliar a El Masnou (Barcelona).