Conferència de la trajectòria professional i obra construïda a la Universitat Jesuïta de Guadalajara (ITESO), Jalisco, México.