HPO EL MASNOU

Concurs d'edifici de 18 habitatges de protecció oficial, 5 locals i 23 aparcaments
Masnou, Barcelona
Client públic
Superfície construïda:
2627 m2
Superfície urbanitzada:
1576 m2
Concurs: 1r. premi