CASA OCATA

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Ocata
El Masnou, Barcelona
Client privat
Superfície construïda:
248 m2