FICOSA INTERNATIONAL

Reforma d’edifici industrial i oficines per centre tecnòlogic
Ctra. C17, Km. 13, Mollet del Vallès, Barcelona
Client privat
Superfície construïda:
8.000 m2