PERE IV

Edifici de 30 habitatges HPO, locals i aparcament
c/ Pere IV, 38-42, Barcelona
Client privat
Superfície construïda:
4.867,76 m2