PUJADES

Edifici Plurifamiliar entre mitgeres
c/ Pujades 152 cantonada c/ Roc Boronat 61, Barcelona
Client privat
Superfície construïda:
1.648,42 m2