Valldonzella 54

Edifici plurifamiliar de 10 habitatges entre mitgeres
Valldonzella, 54, Barcelona
Client privat
Superfície construïda:
972,92 m2